جلسه ادغام بانک ها و موسسات اعتباری نیروهای مسلح

جلسه ادغام بانک ها و موسسات اعتباری نیروهای مسلح جلسه ادغام بانک ها و موسسات اعتباری نیروهای مسلح

جلسه ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری نیروهای مسلح روز چهارشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.

بر اساس این گزارش، جلسه ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری نیروهای مسلح با هدف بررسی و پیگیری مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) با حضور «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.

در این جلسه که وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،‌ وزیر کشور و رییس کل بانک مرکزی حضور داشتند پیرامون اصلاح نظام بانکی و نحوه ادغام بانک ها و موسسات اعتباری با هدف تسریع و متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت این بانک ها و موسسات اعتباری بحث و تبادل نظر شد.

 
این متن در ایرنا منتشر شده و انتشار آن در حالا زندگی به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.