اعلام جزییات کمک هزینه سازمان امور سینمایی

اعلام جزییات کمک هزینه سازمان امور سینمایی اعلام جزییات کمک هزینه سازمان امور سینمایی

روابط عمومی سازمان امور سینمایی اعلام کرد: از مجموع ۳ هزارو ۶۴۵ نفر از افرادی که درسامانه فعالان سینما آسیب دیده ازکرونا ثبت نام کردند، اطلاعات یک هزارو ۷۴۳ نفر تایید و مقرر شد طی دو نوبت کمک هزینه به حساب آنها واریز شود.

براساس این گزارش، ازمجموع ۳ هزارو ۶۴۵ نفر ۲ هزارو ۷۶ نفر اعلام کردند در ۳۲ صنف خانه سینما عضویت دارند که از بین آنها عضویت و نیاز یک هزارو ۸۳۲ نفر توسط خانه سینما تایید شد.

با حذف مجموع ۱۸۷ نفر از ۴ صنف تهیه کنندگان سینما، پخش کنندگان،مدرسان سینما و سینماداران و همچنین افرادی که به عنوان کارکنان موسسات، کارمندان و بازنشستگان دولت وبخشهای عمومی هستند واضافه شدن ۹۸ نفر از سرپرستان خانوار، از کارافتادگان و بیماران خاص جمعا حمایت از۱۷۴۳ نفر به تایید رسید.

اعتبار این کمک هزینه ها از محل تفاهم نامه سالانه سازمان سینمایی در اختیار خانه سینما قرار داده شده است تا در دو نوبت هر بار ۵۰۰ هزار تومان مستقیما به حساب افراد واریز و گزارش آن به سازمان سینمایی ارائه می شود.

شایان ذکر است، پیرو مصوبه دولت درخصوص حمایت و جبران بخشی از خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا با اولویت اعضای صنوف سینمایی، سامانه ثبت اطلاعات فعالان سینما که در اثر کرونا دچار آسیب شدند به آدرس hemayat.samfaa.ir راه اندازی شد و متقاضیان از اول تا ۴ اردیبهشت ماه سال جاری فرصت داشتند تقاضاهای خود را در این سامانه ثبت کنند.

 
این متن در ایرنا منتشر شده و انتشار آن در حالا زندگی به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.