جدول درسی شنبه ۱۰ خرداد دانش آموزان در تلویزیون

جدول درسی شنبه ۱۰ خرداد دانش آموزان در تلویزیون جدول درسی شنبه ۱۰ خرداد دانش آموزان در تلویزیون

جدول برنامه‌های درسی دانش‌آموزان که فردا (شنبه ۱۰ خرداد) از شبکه‌های آموزش و چهار پخش می‌شوند، اعلام شد.

 تدریس تلویزیونی دانش‌آموزان همچنان ادامه دارد. شبکه آموزش و شبکه چهار، عهده‌دار پخش تدریس زنده درس‌های دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم هستند.

برنامه‌های آموزشی تلویزیون برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش (۷) در روز شنبه ۱۰ خرداد به‌طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس آموزش تربیت بدنی دوره متوسطه

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٩

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه٨

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه٩

دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و زندگی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس ریاضی و زندگی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس علوم تجربی و زندگی پایه سوم

از ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس ریاضی و زندگی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس ریاضی و زندگی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس علوم تجربی و زندگی پایه ششم

متوسطه دوره دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس حسابان ٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس عربی زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس هندسه٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس شیمی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس ریاضی٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی

شبکه ۴

رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد معماری - مبحث طراحی و ترسیم پلان ،دکوراسیون و نورپردازی -پایه١١و١٢- رشته معماری داخلی -شاخه کاردانش

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ طراحی و دوخت -پایه١٠ - مبحث یقه کتی دوتیکه -شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ ارزشیابی و اندازه گیری در تربیت بدنی - پایه١٠-رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ دانش فنی پایه-پایه١٠- رشته مکانیک خودرو -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار -پایه١٢- رشته شبکه و نرم افزار رایانه . شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ عربی -پایه١٠ مشترک شاخه ها ی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی:

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس تاریخ معاصر - پایه١١- رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه٢ -پایه١٢ - رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس تاریخ معاصر -پایه١١- رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 

 
این متن در خبر آنلاین منتشر شده و انتشار آن در حالا زندگی به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.