مطهری به پیشنهاد ترامپ برای مذاکره با ایران واکنش نشان داد

مطهری به پیشنهاد ترامپ برای مذاکره با ایران واکنش نشان داد مطهری به پیشنهاد ترامپ برای مذاکره با ایران واکنش نشان داد

مطهری به پیشنهاد مذاکره ایران و آمریکا که از سوی ترامپ مطرح شد واکنش نشان داد.

علی مطهری نماینده سابق تهران در واکنش به پیشنهاد مذاکره ایران و آمریکا که ترامپ آن را بعد از مبادله زندانیان مطرح کرد، در توئیتی نوشت: « از آزادی نظامی آمریکا تشکر کرده و به ایران پیشنهاد مذاکره قبل از انتخابات آمریکا داده است. باید به او گفت اگر قبل از ترور سردار سلیمانی کورسویی برای مذاکره وجود داشت آن هم با جنایت تو از بین رفت چون به معنی مذاکره با قاتل سلیمانی خواهد بود.»

 

 
این متن در خبر آنلاین منتشر شده و انتشار آن در حالا زندگی به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.