خبر خوب فیفا برای فوتبال ایران

خبر خوب فیفا برای فوتبال ایران خبر خوب فیفا برای فوتبال ایران

اساسنامه فدراسیون فوتبال حدود دو هفته قبل برای تائید به فیفا ارسال شد اما هنوز فدراسیون جهانی فوتبال نامه‌ای برای تائید یا رد آن ارسال نکرده است اما به گفته نبی فرکانس‌هایی که می‌رسد حامل خبرهای خوبی است.

به احتمال فراوان اوایل هفته آینده فیفا نامه تائید یا رد اساسنامه فدراسیون فوتبال را ارسال خواهد کرد. فدراسیون فوتبال تلاش کرد تا خواسته های فیفا را درباره اساسنامه اجابت کند. هر چند هنوز نامه تائید این اساسنامه به ایران نیامده ولی مهدی نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال می گوید خبرهای خوبی از فیفا گرفته اند و به احتمال زیاد تائید خواهد شد. در صورت تائید اساسنامه در تیرماه مجمع فدراسیون فوتبال تشکیل می شود.

 

 

این متن در خبر آنلاین منتشر شده و انتشار آن در حالا زندگی به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.