امیرحسین اسکندری نیا در عصر جدید

امیرحسین اسکندری نیا کودک ۱۴ ساله‌ای که از شهرستان ایذه آمده ...

امیرحسین اسکندری نیا کودک ۱۴ ساله‌ای که از شهرستان ایذه آمده و با اجرای یک ترانه محلی مورد توجه تماشاگران قرار گرقت.