ممنوعیت صادرات اکسیژن و گازهای طبی و صنعتی

ممنوعیت صادرات اکسیژن و گازهای طبی و صنعتی ممنوعیت صادرات اکسیژن و گازهای طبی و صنعتی

تهران- سخنگوی گمرک گفت: به منظور تامین نیازهای مراکز درمانی ممنوعیت صادرات اکسیژن مدیکال، گازی طبی و صنعتی اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش روز چهارشنبه گمرک ایران، سیدروح اله لطیفی گفت: به منظور تامین نیازهای مراکز درمانی و براساس بند ۱۳ بیست و دومین جلسه ستاد مقابله با کرونا، ممنوعیت صادرات اکسیژن مدیکال، گازی طبی و صنعتی از امروز به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

وی افزود: براساس درخواست سازمان غذا و دارو و نامه نگاری ششم مرداد ماه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر صادرات گمرک ایران، ممنوعیت صادرات کالاهای فوق را، امروز چهارشنبه به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

تیرماه سال جاری نیز به دلیل شیوع دوباره ویروس کرونا صادرات ماسک ممنوع شد.

 
این متن در ایرنا منتشر شده و انتشار آن در حالا زندگی به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.