موسسات و سرآمدان علمی برتر معرفی شدند

موسسات و سرآمدان علمی برتر معرفی شدند موسسات و سرآمدان علمی برتر معرفی شدند

فدراسیون سرآمدان علمی سه موسسه و سه سرآمد علمی را معرفی و از آنها تقدیر به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دستیابی به مرجعیت علمی با مدیریت و حمایت معاونت علمی تدوین و از سال ۹۴ در قالب فدراسیون سرآمدان علمی کشور آغاز به کار کرد.

این برنامه در نظر دارد با شناسایی مستمر افراد توانمند و دارای بنیه علمی قوی و ارائه حمایت های ویژه از این افراد کشور را به سمت مرجعیت علمی در جریان سوق دهد.

در همین راستا امروز نشستی در محل معاونت علمی با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری و سعید سرکار دبیر فدراسیون سرآمدن علمی کشور برگزار شد.

در این مراسم ۳دانشگاه و موسسه برتر و ۳ نفر معرفی و تقدیر شدند. سه موسسه برتر برگزیده از فدراسیون سرآمدان علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه دانش های بنیادی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین دکتر علی مرسلی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر علی اسفندیار عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و دکتر محمد مهدی شیخ جباری عضو هیات علمی پژوهشگاه دانش های بنیادی به عنوان سرآمدان علمی برتر معرفی شدند.

فدراسیون سرآمدان علمی همچنین ۱۱۵ سرآمد علمی را به عنوان ششمین دوره فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای مشخص معرفی کرده است.