مقابله با آلزایمر با فناوری مافوق صوت!

مقابله با آلزایمر با فناوری مافوق صوت! مقابله با آلزایمر با فناوری مافوق صوت!

محققان می‌گویند می‌توان امیدوار بود در آینده داروهای مبتنی بر فناوری‌های مافوق صوت برای جلوگیری از تشکیل پلاک‌های مخرب در مغز و ابتلاء به آلزایمر به کار گرفته شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، امواج مافوق صوت می‌توانند پلاک‌های سمی عامل ابتلاء به آلزایمر را در مغز از بین ببرند و گروهی از پژوهشگران استرالیایی با استفاده از این فناوری قصد دارند روش جدیدی برای درمان آلزایمر بیابند.

این روش با موفقیت برای درمان آلزایمر بر روی موش‌ها آزمایش شده و انتظار می‌رود بر روی افراد مسن نیز نتایج خوبی داشته باشد. ایده اولیه بدین منظور از سال ۲۰۱۵ مطرح شد تا با استفاده از امواج مافوق صوت در کنار ریزحباب های پرشده از گاز بتوان پلاک‌های سمی در مغز را از بین برد. امواج یادشده با منفجر کردن حباب‌های پر از گاز موجب نابودی پلاک‌های سمی می‌شوند.

با این کار داروهای ضدآلزایمر می‌توانند مسیر خود را در مغز طی کرده و در نهایت به پلاک‌های سمی آمیلوئید برسند و آنها را نیز از بین ببرند.

این روش بر روی موش‌هایی به کار گرفته شده که مغز آنها مشابه با مغز افراد ۸۰ تا ۹۰ ساله بوده و کارآیی آن امیدواری به تأثیرگذاری روش مذکور را افزایش داده است. انتظار می‌رود روش درمانی مذکور احیای برخی توانایی‌های شناختی افراد مبتلا به آلزایمر را ممکن کند.