نتایج ارزشیابی تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی شهریور منتشر می شود

نتایج ارزشیابی تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی شهریور منتشر می شود نتایج ارزشیابی تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی شهریور منتشر می شود

نتایج ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی دوم شهریورماه منتشر می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، طبق برنامه زمانبندی اعلام شده پس از برگزاری جلسه با کارشناسان مسئول دانشگاه‌ها و معرفی فرآیند اجرایی ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقاتی، دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تا نهم مرداد ماه فرصت دارند تا مستندات مورد درخواست در راهنمای ارزشیابی را به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ارسال کنند.

این مستندات تا ۱۵ مرداد ماه بررسی خواهد شد و ۱۶ مرداد ماه سامانه ارزشیابی تحقیقات و فناوری (rtes) برای مشاهده نتایج ارزشیابی در دسترس خواهد بود.

پس از بررسی اعتراضات احتمالی در نهایت سه‌شنبه دوم شهریور ماه نتایج ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اعلام خواهد شد.

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دستورالعمل ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی را با راه اندازی سامانه (rtes) ابلاغ کرد.

دستورالعمل ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی با رویکرد بازآرایی و بازسازماندهی، متناسب با فرآیندهای بهینه و کارا و در عین ایجاد دسترسی و شفافیت در بستر سامانه برخط توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بازبینی و تدوین شده است.