نظام نوآوری داده کاوی به توان شناختی توسعه داده می شود

نظام نوآوری داده کاوی به توان شناختی توسعه داده می شود نظام نوآوری داده کاوی به توان شناختی توسعه داده می شود

ستاد توسعه علوم شناختی اعلام کرد: نظام نوآوری داده کاوی به توان شناختی توسعه داده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، دکتر مجید نیلی احمد آبادی دبیر ستاد توسعه علوم شناختی، داده کاوی هوشمند به توان شناختی را حرکتی برای پردازش داده ها و اطلاعات برای اتخاذ تصمیم گیری های سازنده و مثبت جهت حل بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه دانست.

وی با بیان اینکه اکنون حجم عظیمی از دادگان درقبال موضوعات و مسائل متنوع در سطح جامعه در دسترس قرار دارد، گفت: با ورود مدل های شناختی و با استفاده از روش های تلفیقی می توان این دادگان را با هدف درک بهتر جامعه مخاطب بطور دقیق و عمیق تجزیه و تحلیل کرد.

دبیر ستاد توسعه علوم شناختی با بیان اینکه داده کاوی استخراج و کاوش حجم وسیعی از داده ها برای دستیابی به اطلاعات باارزش و گرانبها است، یادآور شد: داده کاوی براساس مدل های شناختی موجب تصمیم گیری براساس واقعیات می شود.

نیلی افزود: یکی از اهداف ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی توسعه نظام نوآوری داده کاوی به توان شناختی و آشنایی شرکت های دانش بنیان و مراکز دانشگاهی با این حوزه در حال ظهور است تا داده ها و اطلاعات بصورت علمی و فناورانه برای حل مسائل جامعه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .

وی یادآور شد: داده کاوی هوشمند به توان شناختی فصلی تازه برای انجام فعالیت های بین‌رشته‌ای علوم داده، علوم شناختی و هوش مصنوعی است تا بتوان با افزایش کیفیت خدمات و محصولات و ایجاد زمینه های جدید، ارزش اقتصادی آن مورد توجه بخش‌های مختلف صنعت و جامعه قرار گیرد و به کمک آن به درک بهتری از مسائل اجتماعی اقتصادی، فرهنگی دست یافت.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با تاکید بر اینکه ارائه خدمات مطلوب در جامعه با کمک به طراحی و ساخت محصولات علمی و فن‌آورانه از اهداف این ستاد است ، خاطر نشان کرد: ستاد توسعه علوم شناختی از ایده های مراکز دانشگاهی ، شکل گیری تیم های تحقیقاتی و آینده اقتصادی ان ها برای دستیابی به ارائه محصول و عرضه به بازار مصرف حمایت می کند.