علت رسانه ای نشدن ماجرای بیماری ماه چهره خلیلی چیست؟

علت رسانه ای نشدن ماجرای بیماری ماه چهره خلیلی چیست؟ علت رسانه ای نشدن ماجرای بیماری ماه چهره خلیلی چیست؟

آزاده نامداری درباره رسانه‌ای نشدن ماجرای بیماری سخت ماه‌چهره خلیلی نظر جالبی دارد.

آزاده نامداری در صفحه‌اش در اینستاگرام نوشت: « از دوستان نزدیکمان می‌گفت آنقدر مطمئن بودی از خوب شدن و بازگشتت که نگذاشتی کسی غمت را بفهمد،همه از خنده هایت می‌نویسند، از انرژی و مهربانیت.

همین‌ها خیلی قشنگ است، حافظه شهر پر است از صدای خنده‌هایت زیبا.»