۲ تصویر تاثیرگذار از رهبر انقلاب

۲ تصویر تاثیرگذار از رهبر انقلاب ۲ تصویر تاثیرگذار از رهبر انقلاب

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری دو تصویر از مهربانی رهبر انقلاب نسبت به کودکان را منتشر کرده است.

 
این متن در خبر آنلاین منتشر شده و انتشار آن در حالا زندگی به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.