۱۰ شهر قدیمی ایران در «شهرنامه»

۱۰ شهر قدیمی ایران در «شهرنامه» ۱۰ شهر قدیمی ایران در «شهرنامه»

مجموعه مستند «شهرنامه» با موضوع بررسی تاریخ، فرهنگ و مردم شناسی ۱۰ شهر قدیمی ایران، روی آنتن شبکه افق می رود.

در مجموعه مستند «شهرنامه» به ترتیب شهرهای دماوند، ری، تهران، کرج، همدان، تویسرکان، ملایر، نهاوند، سنندج و مریوان معرفی می شوند.

«شهرنامه» را میتوانید شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه افق تماشا کنید. تکرار این مستند هم روز بعد ساعت ۸:۳۰ روی آنتن می رود.