اعتراف به قتل همسایه

اعتراف به قتل همسایه اعتراف به قتل همسایه

کارگردان سینمای ایران، به نام ک.الف به اتهام قتل همسایه خود، بازداشت شده است.

یکی از کارگردانان سینمای ایران که به اتهام قتل همسایه خود بازداشت شده بود، (جمعه ۲۱ شهریور)، به انجام این جنایت اعتراف کرد.

این کارگردان به نام ک. الف که همسر سابق یکی از بازیگران تلویزیونی هم بوده است، پس از انجام یک مشاجره، با شلیک گلوله، همسایه خود را در خیابان خواجه نصیر، واقع در خیابان شریعتی تهران کشته است.

جزییات این اتفاق هنوز اعلام نشده است.