تولید پسته در تربت جام افزایش یافت

تولید پسته در تربت جام افزایش یافت تولید پسته در تربت جام افزایش یافت

مشهد- ۴۱ تن پسته با پایان فصل برداشت از سه هزار و ۳۵۳ هکتار از باغهای بارور شهرستان تربت جام واقع در شرق خراسان رضوی برداشت شد که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشت.

مدیر جهاد کشاورزی تربت‌جام روز یکشنبه با بیان این مطلب به خبرنگار ایرنا گفت: در سال زراعی جاری سطح زیر کشت باغات این شهرستان نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش یافته است.

علیرضا عرفانی افزود: مهمترین ارقام پسته شهرستان تربت‌جام فندقی، اوحدی، احمد آقایی، اکبری، کله قوچی و بادامی سفید است.

وی ادامه داد: این محصول اقتصادی توانسته است در مرحله برداشت در هر هکتار ۲۵ نفر - روز را در این منطقه مشغول به کار کند.

مدیر جهاد کشاورزی تربت‌جام گفت: باغات پسته این شهرستان به صورت پراکنده در سطح تربت جام قرار دارند و این محصول در این منطقه هزار و ۳۰۰ خانوار بهره‌بردار دارد.

عرفانی به مبارزه با آفات و بیماریها در باغات پسته تربت‌جام اشاره کرد و افزود: در سال زراعی جاری در ۸۵ درصد باغات این شهرستان مبارزه با آفات و بیماریها انجام شد.

وی ادامه داد: ۹۵ درصد پسته تولیدی در تربت‌جام به شهرستانهای همجوار ارسال می شود و در حال حاضر یک واحد ترمینال ضبط پسته در این شهرستان فعال است.

مدیر جهاد کشاورزی تربت جام گفت: میانگین برداشت این محصول در هر هکتار دو تن و ۸۰۰ کیلوگرم است و سال گذشته سه هزار و ۲۵۹ تن پسته در این شهرستان برداشت شد.

۶۵ درصد جمعیت شهرستان تربت جام به کشاورزی و دامپروری مشغول هستند و این شهرستان ۱۱هزار بهره بردار بخش کشاورزی و ۴۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد.

مرکز شهرستان مرزی و ۱۴۰ هزار نفری تربت‌جام در ۱۶۷ کیلومتری جنوب شرق مشهد واقع است.

تربت‌جام از شمال شرق هم مرز با کشور ترکمنستان و از مشرق هم مرز با کشور افغانستان است.

این متن در ایرنا منتشر شده و انتشار آن در حالا زندگی به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.