۱۸۶ درخواست مشاغل سخت و زیان آور در قزوین تایید شد

۱۸۶ درخواست مشاغل سخت و زیان آور در قزوین تایید شد ۱۸۶ درخواست مشاغل سخت و زیان آور در قزوین تایید شد

قزوین – مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: ۳۹۱ درخواست تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان آور به کمیته مربوط در اداره تعاون استان ارسال شده بود که از این تعداد ۱۸۶ فقره، مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، رضا گروسی روز یکشنبه در جلسه کمیته تجدد نظر مشاغل سخت و زیان آور استان با اشاره به اهمیت سلامت نیروی انسانی در محیط کار، اظهار داشت: مشاغل سخت و زیان آور به کارهایی اطلاق می‌شود که عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار در آنها بالاتر از حد استاندارد است و در اثر اشتغال کارگر، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی، جسمی و روانی در فرد ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است.

گروسی افزود: از ابتدای سال جاری هزار و ۸۰۵ درخواست بررسی مشاغل سخت و زیان آور بدوی دریافت شده بود که از این تعداد هزار و ۳۴۹ درخواست مورد تایید قرار گرفت.

وی اضافه کرد: کمیته تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور استان در سال جاری به هزار و ۱۹۰ عنوان شغلی براساس درخواست مشاغل سخت و زیان آور در بین ۲۹۳ کارگاه رسیدگی کرده است.

این مسوول تصریح کرد: با تلاش‌های صورت گرفته رسیدگی به درخواست متقاضیان سرعت گرفته و مدت زمان رسیدگی نسبت به گذشته کاهش یافته است.

گروسی اضافه کرد : برابر بند یک ماده ۱۳ آئین نامه مربوط، بیمه شدگانی که حداقل ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور را دارا باشند بدون شرط سنی مشمول بازنشستگی می‌شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین افزود: به استناد تبصره پنج ماده هشت آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور، رای کمیته بدوی ظرف مدت ۱۵ روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.

وی در خصوص چگونگی ارائه درخواست تصریح کرد: بیمه شدگان شاغل در کارهای سخت و زیان آور طبق توافق به عمل آمده ضمن مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و مشخص نمودن عنوان شغلی به یکی از ادارات شهرستان محل کار مراجعه کرده و پس از بازرسی از محل کار توسط کارشناسان ماده ۲ آئین نامه در کمیته بدوی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گروسی گفت: کمیته استانی با تطبیق شغل و با توجه به مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده ۱۱ و گزارش کارشناسان موضوع ماده ۲ آئین نامه در مورد سخت و زیان آور بودن یا نبودن هر یک از مشاغل ذکر شده در فرم تقاضا اظهار نظر کرده و مراتب را به شعبه تامین اجتماعی محل پرداخت حق بیمه ارسال می‌کنند.

این متن در ایرنا منتشر شده و انتشار آن در حالا زندگی به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.