تغییر رفتار خانم ها وقتی از همسرشان ناراضی هستند

تغییر رفتار خانم ها وقتی از همسرشان ناراضی هستند تغییر رفتار خانم ها وقتی از همسرشان ناراضی هستند

رفتار خانم ها و تغییر رفتار زنان هنگام نارضایتی و دلیل عوض شدن اخلاق همسر و نشانه کمبود عشق همسر و تغییرات هشدار دهنده اخلاق زنان در نمناک.

خانم ها چطور کسی را دوست ندارند ابراز کنند ؟

آیا احساس می کنید رفتار همسرتان یه مقدار تغیر کرده است ؟ همیشه تغیر رفتار خانم ها علتی دارد اگر متوجه تغیر رفتار یا گفتار یک خانم شده اید باید بدانید شما را خیلی دوست ندارد. بدانید اسلحه خانم ها سکوتشان است. وقتی خانم ها ساکت هستند هشدار جدی برای زندگی در کمین است . خانم ها وقتی عاشق نیستند متفاوت عمل می کنند و بسیار حساس هستند.
خانم ها وقتی می خواهند از خود دفاع کنند کل اخلاقشان دستخوش تغیرات قرار می گیرد ، شما می توانید خانم ها را در چشم هایشان ببینید و احساس آن ها را از لمس شان بفهمند و آنها را از صدایشان بشنوید.

تغییر رفتار خانم ها زمانی که رفتارهای همسرشان را دوست ندارند

رفتار خانم ها به نشانه نارضایتی

به طور کلی روش زنان برای نشان دادن نارضایتی خود از زندگی مشترک شامل مواردی است که به ان اشاره می شود:

غذانپختن، غذا نخوردن، جداگانه غذاخوردن، جداگانه خوابیدن، نرفتن به منزل بستگان، دعوت نکردن دیگران، نرفتن به مهمانی، نرفتن به تفریح، کتک زدن بچه ها، پرهیز از ملاقات، پرهیز از گفتگو، سلام نکردن، بگومگو، پرتاب وسایل، شکستن وسایل، تهدید به خودکشی، تهدید به ترک منزل.

اما تغییرات رفتار خانم ها که نشانه نارضایتی و خطر جدی روابط با همسر است:

بی خبری : وقتی خانم ها در مرحله قطع ارتباط قرار می گیرند تمایل دارند مثل یک مرد غافل عمل کنند آن ها روش بی خبری را قبول می کنند تا عدم رضاییت خود را نشان دهند.
خود محور: وقتی شما در تمامی مسائل با همسرتان مشورت و صحبت دارید اما به یکباره همسرتان از این مسئله جدا می شود و دیگر هیچ تعامل فکری و گفتگویی با شما ندارد یعنی از چیزی دلخور است که آن را مطرح نمی کند.
خود متکی : وقتی متوجه تغیر رفتاری و گفتار خانم ها شدید چیزی که به ذهنتان می رسد نظریه مثل خود متکی بودن است که در میان همه برجسته تر است . حالت و رفتار خانم ها بیشتر خبر از درون آنها می دهد و شما به راحتی می توانید متوجه کاهش علاقه او شوید . زمانی که همسرتان دیگر برای خرید و یا تهیه هیچ نیازی از شما کمک نخواست باید متوجه شوید که او علاقه و صمیمیتش نسبت به شما کم شده است.