خداحافظی سارا خادم الشریعه از تیم ملی شطرنج

خداحافظی سارا خادم الشریعه از تیم ملی شطرنج خداحافظی سارا خادم الشریعه از تیم ملی شطرنج

استاد بزرگ شطرنج ایران از تیم ملى شطرنج ایران کناره‌گیری کرد.

استاد بزرگ شطرنج ایران از تیم ملى شطرنج ایران کناره‌گیری کرد.
به گزارش ایلنا، سارا خادم الشریعه در صفحه شخصی‌اش نوشت:

از تیم ملی استعفا!