فسخ یکطرفه قاضی با نساجی

فسخ یکطرفه قاضی با نساجی فسخ یکطرفه قاضی با نساجی

محمد قاضی، مهاجم نساجی قائمشهر در آخرین ساعات نقل و انتقالات قرارداد خود را با این تیم یکطرفه فسخ کرد.

 این مهاجم بعد از کش و قوس های فراوان در چندبازی آخر نساجی در نیم فصل نخست کارت بازی اش را باشگاه توانست بگیرد.


مقصد بعدی این مهاجم کهنه کار که با فسخ یکطرفه آزاد شد برای نیم فصل دوم مشخص نشده است.

این متن در ورزش سه منتشر شده و انتشار آن در حالا زندگی به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.