علی دایی برای جامعه پزشکی و پرستاران می گوید

علی دایی برای جامعه پزشکی و پرستاران می گوید علی دایی برای جامعه پزشکی و پرستاران می گوید

علی دایی، اسطوره فوتبال ایران و آقای‌جهان برای همدردی و تشکر از جامعه پزشکی و پرستاران پیامی برای آنها منتشر کرد.

پیام علی دایی برای جامعه پزشکی و پرستاران که این روزها در خط مقدم مبارزه با کرونا خدمت رسانی می کنند. آقای گل فوتبال جهان در پیام خود نوشته: چه واژه ای می توان بیان کرد در وصف این همه از خودگذشتگی شما قهرمانان گمنام و بی ادعای ایران.

 

 

 

 

این متن در خبر آنلاین منتشر شده و انتشار آن در حالا زندگی به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.