پست اسکوچیچ برای ملی پوش کرونایی ایران

پست اسکوچیچ برای ملی پوش کرونایی ایران پست اسکوچیچ برای ملی پوش کرونایی ایران

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای میثم بائو آرزوی سلامتی کرد.

دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با انتشار پستی برای میثم بائو،بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران،آرزوی سلامتی کرد.

اسکوچیچ در صفحه اش نوشت:« شماره 19(بائو) برایت دعا می کنیم و منتظریم تا برگردی.»

 

254 251

 
این متن در خبر آنلاین منتشر شده و انتشار آن در حالا زندگی به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.