قیمت تخم مرغ در استان زنجان فقط ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می شود

قیمت تخم مرغ در استان زنجان فقط ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می شود قیمت تخم مرغ در استان زنجان فقط ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می شود

زنجان- معاون استاندار زنجان گفت: عرضه تخم مرغ فله‌ای شانه‌ای تنها با قیمت ۱۷ هزارو ۵۰۰ تومان در تمام شهرستانهای استان زنجان عرضه خواهد شد.

محمدرضا آبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر به قیمت تخم مرغ در استان زنجان اشاره کرد و گفت: عرضه تخم مرغ فله‌ای شانه‌ای تنها با قیمت ۱۷ هزارو ۵۰۰ تومان در تمام شهرستانهای استان عرضه خواهد شد.

وی اظهار کرد: عرضه تخم مرغ بالاتر از این قیمت غیر قانونی بوده و بازرسان اتحادیه و بازرسی اداره کل صنعت معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی استان برخورد لازم را خواهند داشت.

معاون اقتصادی استاندار زنجان گفت: عرضه قیمت تخم مرغ با ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان الزامی ومورد رعایت مرغداران و عرضه کنندگان است.

این متن در مهر نیوز منتشر شده و انتشار آن در حالا زندگی به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.