علم تعبیر خواب چگونه به‌دست می‌آید؟

از راه غیر عادى: به این صورت که خداوند تنها به بعضى از بندگان خالص و پرهیزکارش مانند پیامبران، امامان و اولیاء خدا، این مقام را عنایت می‌کند (نور یقذفه الله فى قلب من یشاء).

عده‌اى هم با تسلط و راهیابى به ژرفاى آیات و روایات به همراه ذوق سرشارى که دارند، علم تعبیر خواب را می‌آموزند. بنابراین تعبیر خواب، کار آسانى نیست و هر کسی قادر به دست‌یابی به این علم نیست؛ بلکه از علوم بزرگ و ویژه‌اى است که تنها به اولیاى آگاه الهى مى‌رسد.

چند معبر مشهور و معتبر در تعبیر خواب:

  • تعبیر خواب امام صادق
  • تعبیر خواب دانیال نبی
  • تعبیر خواب ابن سیرین

تیم حالا زندگی با استفاده از منابع مختلف تعابیر خواب مختلف را برای شما آماده کرده که در زیر لیست تعابیر ثبت شده در حالا زندگی را آن را مشاهده می نمایید ، همچنین برای یافتن تعبیر مورد نظر خود از جستجو استفاده نمایید: