تعبیر خواب جنگل

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جنگل را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اويتنهاو مي گويد :
جنگل
انبوه و تاريک : غم
سرسبز و خنک : زندگي طولاني همراه با آرامش
جنگل در آتش : يک اتفاق خوشايند
جنگل وحشي : يک ارث غير منتظره
ازبين بردن جنگل نابودي ، بلاي آسماني
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب ، خود را ميان جنگلي انبوه ببينيد ، علامت آن است كه در كارِ تجارت زيان خواهيد ديد ، در خانواده تان مشاجره و اختلاف روي خواهد داد .
2ـ اگر در خواب ميان جنگلي انبوه احساس سرما و گرسنگي كنيد ، نشانة آن است كه براي پايان دادن به مسئله اي ناخوشايند مجبور مي شويد مسافرت كنيد .
3ـ ديدن جنگلي از درختان باشكوه ، علامت سعادت و خوشبختي است . اين خواب براي كساني كه اهل ادبيات و مطالعه هستند ، علامت آن است كه در اجتماع به مقامي ارزشمند دست مي يابيد و شهرتمند مي شويد .
4ـ زني مي گويد: خواب ديدم كه در جنگلي غريب بسر مي برم ، جنگلي از درختان نارگيل ، و زمين از برگهاي خشك پوشيده بود . من گم شده بودم و سرگردان به هر طرف مي رفتم . برگهاي خشك زير پايم خش خش مي كردند . بعد از ظهر روز بعد تلگرافي به دستم رسيد ، خبر مرگ عموزاده ام در آن نوشته شده بود .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی