تعبیر خواب خط کش

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب خط کش را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن خط كش در خواب ، علامت آن است كه براي به ثمر رساندن كارهاي خود فعاليتي چشم گير خواهيد كرد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی