تعبیر خواب بند لباس

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بند لباس را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت مى‏گوید:

مشاهده‏ى بند لباس در خواب، بیانگر داشتن روابط دوستانه است. اگر خواب ببینید که بند لباس مى‏خرید، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی