تعبیر خواب تاج گل

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تاج گل را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ دبدن تاج گلي با طراوت و تازه در خواب ، علامت آن است كه فرصتهايي بزرگ را براي كسب توانايي و اقتدار در دستهاي شما قرار خواهد گرفت .
2ـ ديدن تاج گلي پژمرده در خواب ، نشانة آن است كه در امور عاشقانه شكست خواهيد خورد .
3ـ ديدن تاج گلهاي مخصوص عروسي در خواب ، علامت آن است كه دورة سخت زندگي به زودي به پايان خواهد رسيد .
اچ ميلر مى‏گويد:
اگر در خواب ديديد كه تاج گلى بر سر گذاشته‏ايد، بيانگر رسيدن به مقامات بالا است. اگر در خواب تاج گلى از گل‏هاى دلخواه‏تان ديديد، نشانه‏ى رسيدن به اهدافتان است. ديدن تاج گل براى مراسم عزادارى، نشانه‏ى آن است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی