تعبیر خواب تسويه حساب مالي

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تسويه حساب مالي را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب بينيد كه با كسى تسويه حساب مالى مى‏كنيد، به اين معنا است كه عده‏اى از موفقيت‏هاى شما ناراحت هستند و قصد دشمنى با شما را دارند.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی