تعبیر خواب تپانچه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تپانچه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر دختري خواب ببيند با تپانچه به طرف نامزد خود شليك مي كند ، علامت آن است كه با يكي از دوستان خود ناسازگاري خواهد كرد و احتمالأ روابط خود را با قطع كرد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی