تعبیر خواب تبرئه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تبرئه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب به خاطر گناهى كه مرتكب شده‏ايد، تبرئه شويد نشانه‏ى آن است كه از راه‏هاى غيرقانونى پول فراوانى به دست مى‏آوريد و اگر ديگران تبرئه شوند، به معناى آن است كه به همراه دوستانتان روزهاى خوبى پيش رو داريد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی