تعبیر خواب تشکچه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تشکچه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن تشكچه در خواب ، علامت آن است كه ثروت و قدرت خود را به فرد ديگر واگذار مي كنيد . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه بايد سعي كند استقلال روحي خود را به دست آورد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی