تعبیر خواب تواضع

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تواضع را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ليلا برايت مى‏گويد:
فروتنى در خواب، نشانه‏ى آن است كه عده‏اى به خود اجازه مى‏دهند تا به شما توهين كنند.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی