تعبیر خواب توت سفيد

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب توت سفيد را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن توت‏هاى نارس و كال در خواب، بيانگر غم و ضرر مالى است. اگر در خواب ببينيد كه مشغول خوردن توت هستيد، به اين معنا است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد. اگر در خواب خود را مشغول جمع‏آورى توت ببينيد، بيانگر آن است كه از كار زياد خسته و نوميد شده‏ايد. فروختن توت در خواب، نشانه‏ى اين است كه براى تهيه‏ى خرج روزانه خود دچار مشكل مى‏شويد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی