تعبیر خواب تير چراغ برق

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تير چراغ برق را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تير چراغ برق در خواب، نشانه‏ى آن است كه مسؤوليت مهمى را بر عهده‏ى شما گذاشته‏اند.
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب خود را روى تير چراغ برق ببينيد، به اين معنا است كه بايد دقت بيشترى كنيد تا به دام دشمنان نيافتيد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی