تعبیر خواب تيز کردن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تيز کردن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب خود را مشغول تيز كردن چاقو ببينيد، يعنى موضوعى موجب خشم شما مى‏گردد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی