تعبیر خواب تيغ ماهي

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تيغ ماهي را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه تيغ ماهى را خورده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه هيچ ميلى براى انجام مسؤوليتى كه بر عهده‏ى شما گذاشته‏اند نداريد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی