تعبیر خواب جذام

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب جذام را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد به جذام مبتلا شده ايد ، علامت آن است كه در اثر ابتلا به بيماري ، تمامي ثروت خود را از دست مي دهيد .
2ـ اگر خواب ببينيد ديگري مبتلا به جذام شده است كه در زندگي با وقايع دلسردكننده اي روبرو خواهيد شد و احساسات عاشقانة شما به بي تفاوتي تبديل خواهد شد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی