تعبیر خواب چاقو تيز کن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چاقو تيز کن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن چاقوتيزكن درخواب ، علامت آن است كه براي به ثمر رساندن وظايف خود بايد بيشتر از حد معمول دقت كنيد . احتمالاً به سفري پر اضطراب خواهيد رفت .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی