تعبیر خواب چرخشت

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چرخشت را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : چرخشت وسيله اي است که با آن آب انگور را مي گرفتند و شراب تهيه مي کردند. انواع آن در خرابات و ميخانه هاي قديم فراوان وجود داشت ولي امروز نيست و در زندگي ما مصرف ندارد. نمونه کوچک آن را مي توان آب ميوه گيري برقي دانست. نه انگور در خواب خيلي خوب است و نه شراب لذا آب ميوه گيري به آن صورت که گفته شد تعريفي ندارد و گناه است و انحطاط اخلاقي.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی