تعبیر خواب چينه دان

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چينه دان را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : چينه دان نقطه ضعف شماست و چنانچه ببينيد چينه دان مرغي را بيرون مي آوريد و دور مي افکنيد عيب خود را از بين مي بريد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی