تعبیر خواب بوزینه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بوزینه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر در خواب یک بوزینه‏ى دراز دست دیدید، یعنى دشمنان از نام شما سوء استفاده مى‏کنند. اگر دخترى چنین خوابى ببیند، بیانگر آن است که نامزدش لایق ازدواج با او نیست.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی