تعبیر خواب بودا

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بودا را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت مى‏گوید:

دیدن بودا در خواب، نشانه‏ى آن است که از موضوعى واهمه‏ى دارید. اگر در خواب ببینید که با یک بودایى گفت‏وگو مى‏کنید، یعنى باید منتظر پیشامدهاى ناگهانى باشید. اگر در خواب دعا کردن یک بودایى را ببینید، یعنى قصد گفتن موضوعى را دارید اما از بیان کردن آن مى‏ترسید.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی