تعبیر خواب هدف

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب هدف را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب هدف و نشانه‏اى ببينيد، به اين معنا است كه بايد در انجام كارهاى خود دقت بيشترى داشته باشيد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی