تعبیر خواب بریدن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بریدن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب ببینید که چیزى را مى‏برید، نشانه‏ى شنیدن اخبار ناخوشایند است. اگر در خواب ببینید عضوى از بدن یک بچه را قطع مى‏کنید، یعنى از انجام دادن یکى از کارهایتان واهمه دارید.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی