تعبیر خواب برنیشت

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب برنیشت را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

هانس کورت مى‏گوید:

مبتلا شدن به بیمارى برنشیت در خواب، بیانگر آن است که به خاطر بیمارى قادر به انجام باقى کارها نیستید. درد کشیدن از بیمارى برنشیت در خواب، دلالت بر ناامیدى دارد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی