تعبیر خواب بانکدار

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بانکدار را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب مشغول صحبت با یک بانکدار باشید، بیانگر آن است که بلایى از سر شما رفع مى‏شود. اگر در خواب خود را صاحب یک بانک ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام یکى از معاملات خود سود چندانى حاصلتان نمى‏شود



رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی