تعبیر خواب پشت سر

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پشت سر را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت می‏گوید:

اگر در خواب پشت سر یک زن باشید، یعنی اخبار مهمی به گوشتان می‏رسد. اگر در خواب پشت سر یک مرد باشید، به این معنا است که دچار گرفتاری می‏شوید. اگر پشت سر یک بچه باشید، بیانگر آن است که از گزند دشمنان در امان می‏مانید.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی