تعبیر خواب تجارت

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تجارت را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ليلا برايت مى‏گويد:
تجارت كردن در خواب، نشانه‏ى بستن قراردادهاى مهم است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه در تجارتى شكست مى‏خوريد، يعنى بايد براى مدتى با مشكلات زيادى مبارزه كنيد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی