تعبیر خواب باغچه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب باغچه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت مى‏گوید:

مشاهده‏ى باغچه در خواب، بیانگر این است که شما عاشق مى‏شوید. اگر در خواب با یک باغچه‏ى کثیف و نامرتب روبه‏رو شدید، به این معنا است که شما در انجام کارى با کسى مشورت مى‏کنید که شایستگى لازم را ندارد. اگر خواب ببینید در باغچه‏اى مشغول به کار هستید، به این معنا است که در انجام کارها دقت زیادى داریدرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی